Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym

Date: from: 2023-01-18 do: 2023-01-19

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich,

ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  


Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technikami z zakresu chirurgii plastycznej tkanek miękkich niezbędnymi w leczeniu implantologicznym. Warsztaty praktyczne poświęcone będą technikom: odsłaniania implantów, augmentacji tkanek miękkich (przeszczepy nabłonkowe, łącznotkankowe) oraz metodom dającym możliwość korekt w obrębie przedsionka jamy ustnej.


Program kursu:

1. Odsłonięcie implantu

odsłonięcie implantu

odsłonięcie implantu z jednoczasowym odtworzeniem strefy dziąsła skeratynizowanego (doprzedsionkowe przesunięcie płata, przeszczep błony śluzowej)

odsłonięcie implantu z jednoczasową augmentacją tkanek (przeszczep łącznotkankowy, płat zrolowany)

2. Augmentacja tkanek miękkich bezpośrednio po pogrążeniu implantu (wolny przeszczep łącznotkankowy, uszypułowany przeszczep łącznotkankowy).

3. Augmentacja tkanek miękkich przed odsłonięciem implantu (przeszczep łącznotkankowy, pełnej grubości).

4. Techniki pobierania przeszczepów.

5. Instrumentarium stosowane w mikrochirurgii.

6. Opieka pozabiegowa.


Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.


Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.  


Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł brutto


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 570 968 686 lub sekretariat@simitu.eu
Cena regularna: 4660 zł


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym

Price list

Kurs - Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym