Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut ?

Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut ?

Szkolenie na temat implantacji natychmiastowej, dającej najszybszy i najbardziej przewidywalny rezultat estetyczny. Celem jest takie przeprowadzenie zabiegu, aby zachować istniejące warunki i nie być zmuszonym później ich odtwarzać. Omawiane są czynności dla praktycznie każdej grupy zębów (siekaczy, kłów, przedtrzonowców i trzonowców), zarówno w szczęce, jak i w żuchwie; inne schematy postępowania dla strefy estetycznej, inne dla odcinka funkcjonalnego. Nieodłącznie związane z tym kształtowanie profilu wyłaniania teraz możliwe do wykonania w 5 minut dzięki systemowi Cervico, i to zarówno w implantacji natychmiastowej, jak i przy implantacjach późnych.

Program szkolenia:

Implantacja natychmiastowa w strefie estetycznej oraz w odcinku funkcjonalnym – różnice. Natychmiastowe obciążenie w implantacji natychmiastowej i późnej. Powikłania w implantologii – sposoby ich rozwiązywania

- Wskazania i przeciwwskazania do implantacji natychmiastowej

- Trójwymiarowe pozycjonowanie implantu w strefie estetycznej

- Jaki rodzaj implantu, jaka średnica i długość są najlepsze dla uzyskania sukcesu

- Implantacja natychmiastowa – zasady w każdej z grup zębowych: dolne i górne siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce

- Implantacja natychmiastowa: zabieg bezpłatowy czy pełny płat – kontrowersje

- Atraumatyczne techniki usuwania zębów przednich i bocznych

- Kształtowanie anatomicznego profilu wyłaniania w najnowocześniejszym i najprostszym na rynku systemie VPI Cervico. Wytworzenie indywidualnego łącznika gojącego, powielenie łącznika – indywidualny transfer wyciskowy

- Jak przygotować i ewentualnie zmodyfikować łącznik indywidualny. Kształtowanie, polerowanie na wysoki połysk i oczyszczanie i dezynfekcja łączników indywidualnych

- Extraction socket preservation – kontrowersje

- Najczęstsze powikłania w implantologii i sposoby ich rozwiązywania


Część praktyczna
- Wideo z atraumatycznej techniki usuwania zębów
Wideo z implantacji natychmiastowej w strefie estetycznej z natychmiastowym obciążeniem
- Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w strefie estetycznej na modelach z przygotowaniem indeksu silikonowego, wykonaniu korony tymczasowej i zamontowaniu jej na łączniku tymczasowym, wykończenie i oddanie korony tymczasowej na wykonanym implancie; pryncypia natychmiastowego obciążenia
- Wideo z implantacji natychmiastowej w miejscu 2, 4, 5, 6
- Samodzielne wykonanie przez uczestników implantacji w odcinku funkcjonalnym na modelach
- Samodzielne wykonanie przez uczestników indywidualnego łącznika gojącego w systemie VPI Cervico

Dla uczestników

Podczas szkolenia uczestnik ma zapewnione materiały i urządzenia niezbędne do wykonania warsztatu praktycznego

- Każdy kursant już pierwszego dnia szkolenia otrzyma wydrukowany spis instrumentarium potrzebnego do wykonania zabiegu 

- Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty

- Szkolenie jest wpisane do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej co pozwala na zdobycie punktów edukacyjnych

- Dostęp do zamkniętej grupy stomatologicznej Soft Tissue Study Club, która umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje przypadków klinicznych

- Po pierwszym dniu szkolenia zapraszamy na ognisko/kolację integracyjną

Po szkoleniu w panelu klienta pojawi się dostęp do: 

- prezentacji  

- filmów instruktażowych, na podstawie których były wykonywane warsztaty 

Termin: 16-17 maja 2024 r.
Wykładowca: dr Michał Szczutkowski
Punkty edukacyjne: 14
Cena: 4390 zł
Lokalizacja: Hotel Kolumna Park, ul. Hotelowa 1, Dobroń
Informacje i zgłoszenia: +48 502 551 552
Organizator szkolenia: Soft Tissue Institute

Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut ?