RÓŻNE RODZAJE KORON NA RÓŻNYCH PODBUDOWACH wskazania kliniczne, wykonanie – warsztaty praktyczne.

RÓŻNE RODZAJE KORON NA RÓŻNYCH PODBUDOWACH wskazania kliniczne, wykonanie –  warsztaty praktyczne.


WYKŁAD

Wykład omawiający:

- wykonany zabieg szlifowania zębów, omówienie rodzajów stopni i preparacji zębów przy wykonywaniu koron ceramicznych;

- retrakcja dziąsła przy pomocy nici retrakcyjnych (dwie warstwy) przed pobraniem wycisku;

- rodzaje wierteł zalecanych do szlifowania zębów ze stopniem prostym i zaokrąglonym;

- rodzaje mas wyciskowych i ich zastosowanie oraz możliwości popełnienia błędu;

- omówienie zasad artykulacji;

- wykonanie koron czasowych natychmiastowych w jamie ustnej pacjenta;

- ostateczne osadzanie i cementowanie koron ceramicznych na zębie;

- podstawowe zasady współpracy z technikiem dentystycznym;

Prawidłowa pozycja pracy – podstawowe zasady ergonomii;

Szlifowanie zębów – pokaz live na fantomie;

Wstępne omówienie rodzaju pracy, kształtu zębów i koloru zębów;

Preparacja zębów; wstępne szlifowanie; zakładanie pierwszej warstwy nitki retrakcyjnej; ostateczne szlifowanie zębów pod koronę pełnoceramiczną ze stopniem prostym i założenie drugiej warstwy nici retrakcyjnej; odkażenie i zabezpieczenie zęba przed wpływami środowiska jamy ustnej; wyciski masami silikonowymi pola protetycznego i zębów przeciwstawnych masą alginatową; pomiary artykulacyjne; wykonanie koron natychmiastowych z mas kompozytowych i osadzenie ich na cement  tymczasowy

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

- Szlifowanie zębów na fantomach przez uczestników kursu, prawidłowa pozycja lekarza przy zabiegu protetycznym

- Wykorzystanie mikrosilnika elektrycznego z końcówką przyspieszającą i zalety jego stosowania

- Nauka podglądu pola protetycznego w lusterku stomatologicznym

- Podsumowanie zabiegów z dyskusją                                                                         

                                                

 

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ FARTUCH I OBUWIE DO PRACY NA SALI KLINICZNEJ.

 

    
Termin: 24 kwietnia 2021 r.
Wykładowca: dr Jerzy Pytko, dr. Maciej Kurzyński  
Punkty edukacyjne: 7 punktów
Cena: 1680 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
Lokalizacja: Łódź, Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi, ul. Pomorska 251, sala fantomowa
Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 603 441 785 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl

RÓŻNE RODZAJE KORON NA RÓŻNYCH PODBUDOWACH wskazania kliniczne, wykonanie – warsztaty praktyczne.