ZERO BONE LOSS CONCEPTS całodniowa sesja

ZERO BONE LOSS CONCEPTS
całodniowa sesja profesora Tomasa Linkevičiusa
18 września 2021, Hotel Crowne Plaza Warszawa


PROGRAM

08:45             Rozpoczęcie konferencji
09:00 - 11:00 Rozwój stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część chirurgiczna
11:00 - 11:30  Przerwa kawowa
11:30 - 13:30  Rozwój stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część chirurgiczna c.d.
13:30 - 14:30  Lunch
14:30 - 16:00 Utrzymanie stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część protetyczna
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 Utrzymanie stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część protetyczna c.d.
18:00             Zakończenie konferencji, wnioski i certyfikaty


ZAKRES


Rozwój stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część chirurgiczna
•    Pionowy wpływ tkanek miękkich na stabilność kości wyrostka zębodołowego.
•    Czy „platform switch” ratuje kość?
•    Wpływ głębokości wszczepienia implantu na stabilność kości wyrostka zębodołowego.
•    Jakie znaczenie ma stabilność połączenia implant-łącznik?
•    Procesy remineralizacji i kortykalizacji kości w tkankach grubych.
•    Rola kości w „Zero bone loss concepts”

Cztery nowatorskie metody zwiększania grubości pionowej tkanek miękkich:
a.) subkrestalne wszczepienie implantu
b.) spłaszczenie kości wyrostka zębodołowego
c.) Metoda namiotowa- masztu namiotowego / „tent pole”
d.) pionowe pogrubienie tkanek miękkich

Utrzymanie stabilności kości wyrostka zębodołowego. Część protetyczna
•    Jak kontrolować pozostałości cementu po zacementowaniu uzupełnienia?
•    Profil wyłaniania, a łączniki indywidualne.
•    Kontrola procesu cementowania z zastosowaniem koferdamu.
•    Związek między cementem a chorobą okołowszczepową.
•    Uzupełnienia przykręcane.
•    Zastosowanie bazy tytanowej do wykonywania uzupełnień.
•    Poddziąsłowe materiały protetyczne.
•    Cyrkonia, tytan, ceramika - co jest lepsze?
•    Zastosowanie ultra-polerowanego tlenku cyrkonu przy odbudowie uzupełnień
•    Tkanki miękkie wokół implantu.
•    Ceramika, e.max, monolityczny Zr - gdzie stosować i dlaczego?


TERMINY i CENY

Wczesna rejestracja do 31 lipca  2021        1100 zł
Rejestracja 1 sierpnia – 8 września  2021  1300zł
Onsite od 9 września 2021                         1500zł
Członkowie PSI do 31 lipca 2021               990 zł

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie należności za udział – tylko wpłata gwarantuje miejsce na sesji.


WPŁATY – DOTPAY lub KONTO BANKOWE:
mbank:  26 1140 2004 0000 3702 7407 6253
Pracownia Pozytywnych Zmian
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 17 sierpnia 2021 r. zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

ZERO BONE LOSS CONCEPTS całodniowa sesja