Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym.

Termin: od: 2023-09-14 do: 2023-09-15

Prowadzący: dr Łukasz Bańczyk, dr n.med. Daniel Ciapiński

Miejsce: Alfamedica Centrum Medyczne, ul Jana Kilińskiego 166, 42-200 Częstochowa

Opis szkolenia:

Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji. W trakcie tego szkolenia zostaną w bardzo dokładny sposób omówione wszystkie etapy zabiegu horyzontalnej regeneracji kości. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.

 

Cele szkolenia:

Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu horyzontalnej odbudowy kości.
Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.

 

Część praktyczna:

Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.

Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

1. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie.

2. Technika Sausage jako złoty standard w horyzontalnej odbudowie kości.

3. Wolny przeszczep dziąsła – FGG.

 

 

Program szkolenia:

1 dzień

10:00 – 11:30 Wprowadzenie do regeneracji kości. Omówienie biomateriałów, membran oraz narzędzi stosowanych w regeneracji kości. Znaczenie kości własnej.
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30 - Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
12:30 – 14:00 – Warsztat. Projektowanie płata, jego mobilizacja oraz właściwe szycie. (preparaty zwierzęce).
14:00 – 15:00 - Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15 - Technika „Sausage Technique” jako złoty standard w horyzontalnej regeneracji kości.
16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00 - Warsztat, Technika Sausage (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).

 

2 dzień

9:00 –   9:30 - Przedstawienie pacjentów do zabiegów.
9:30 – 11:30 - Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów „sausage technique”.
11:30 – 11:45 - Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00 - Odtworzenie tkanek miękkich po regeneracji kości. Przegląd technik. Wskazania do danej techniki.
13:00 – 14:00 - Obiad.
14:00 – 15:00 – Wolny przeszczep dziąsła (FGG) jako jedna z technik regeneracji tkanek miękkich po regeneracji kości.
15:00 – 15:15 - Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45 - Warsztat. Wolny przeszczep dziąsła – FGG. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00 - Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.


Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 12 osób

Cena: 5990 zł - wczesna rejestracja
        

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Dorotą Łapińską pod numerem tel. 570 968 686 lub sekretariat@simitu.eu

Cena regularna: 6300 zł


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Informacje i szczegóły: tel. 515956506

Moduł I – Regeneracja kości w wymiarze poziomym.