Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej.

Termin: od: 2023-11-16 do: 2023-11-17

Prowadzący: dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk

Miejsce: Dentrum Clinic, Ściegiennego 49, 40-114 Katowice 


Jedną z trudniejszych a zarazem najczęściej koniecznych procedur do wykonania jest podniesienie dna zatoki szczękowej. Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych którzy w swojej praktyce wykonali już kilka zabiegów implantacji. Odpowiednie przygotowanie i kwalifikacja pacjenta do zabiegów sinus lift jest niezbędne i kluczowe aby uzyskać przewidywalny i długoterminowy efekt leczenia. W trakcie szkolenia omawiamy kiedy można wykonać podniesienie dna zatoki z jednoczasową implantacją a kiedy należy taki zabieg odroczyć w czasie i jak długo czekać. Najważniejszym celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy kiedy taki zabieg wykonywać jak pacjentów kwalifikować i przygotować do zabiegów. Szkolenie zawiera elementy praktycznych ćwiczeń na preparatach zwierzęcych z podnoszenia zatok szczękowych oraz regeneracji, a także zarządzania tkankami miękkimi i powikłaniami jakie mogą wystąpić po zabiegach. Uczestnicy zobaczą na żywo zabieg przeprowadzany przez wykładowcę lub filmy re-live z zabiegów.


Program szkolenia:

- Anatomia i fizjologia zatoki szczękowej. Utrudnienia i ograniczenia anatomiczne.
- Patologie zatok obocznych nosa (diagnostyka, postępowanie)
- Analiza badań CBCT (zakres zabiegu/anatomia)
- Wskazania i przeciwskazania do zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej
- Planowanie etapów leczenia – implantacja odroczona czy jednoczasowa ?
- Przygotowanie pacjenta do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (farmakoterapia i wskazania pozabiegowe).
- Przegląd materiałów (biomateriały, kość autogenna, PRF, skrzep krwi własnej) i narzędzi mających zastosowanie w regeneracji kości przy podnoszeniu zatok szczękowych.
- Różne techniki podnoszenia dna zatok szczękowych (metoda otwarta, zamknięta, dostęp od strony podniebienia) – wskazania i p/wskazania do poszczególnych technik.
- Powikłania po zabiegach podnoszenia dna zatok szczękowych i ich leczenie.

Część praktyczna:

- Przygotowanie gabinetu do zabiegów podnoszenia dna zatok szczękowych
- Zabieg na żywo lub film re-live z zabiegu.
- Warsztaty:
a) podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego na preparatach zwierzęcych;
b) leczenie powikłań po zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej na preparatach zwierzęcych;
b) podniesienie dna zatoki szczękowej techniką zamkniętą;
c) projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi do zabiegu podnoszenia zatok szczękowych.

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 16 osób

Cena: 5990 zł 

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


Podniesienie dna zatoki szczękowej w praktyce klinicznej.