Odbudowa brodawki dziąsłowej - nowa technika tunelowa 3D w całkowitym zaniku brodawki RT3.

Odbudowa brodawki dziąsłowej - nowa technika tunelowa 3D w całkowitym zaniku brodawki RT3. Zmiana paradygmatu w regeneracji przyzębia. Połączenie technik śluzówkowo-dziąsłowych i regeneracyjnych przyzębia.

2-dniowy intensywny program edukacyjny obejmujący część teoretyczną i praktyczną. 
 
Czego się nauczysz:
- Jak osiągnąć stabilność zęba;
- Skuteczne protokoły w niechirurgicznym leczeniu periodontologicznym. Jak zamykać kieszonki przyzębne bez recesji;
- Minimalnie inwazyjne podejście i narzędzia;
- Ewolucja regeneracyjnych technik chirurgicznych od wydłużenia płatów i membran do czynników wzrostu i podejścia mikrochirurgicznego;
- Regeneracja przyczepu międzyzębowego: Połączenie technik śluzówkowo-dziąsłowych i regeneracyjnych przyzębia;
- Chirurgiczne techniki odbudowy utraconej brodawki dziąsłowej.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień  I - Ewolucja technik regeneracji przyzębia
- Etiologia,  patogeneza, etapy oraz nowa klasyfikacja chorób przyzębia. Główna rola fenotypu. Skuteczne protokoły i narzędzie w niechirurgicznym leczeniu przyzębia;
- Klasyfikacja ubytków przyzębia. Biologia w regeneracji periodontologicznej. Podejmowanie decyzji w leczeniu ubytków przyzębia. Protokoły, algorytm czasowy, biomateriały;
- Ewolucja regeneracyjnych technik chirurgicznych od wydłużenia płatów i membran do czynników wzrostu i podejścia mikrochirurgicznego. Wskazania, narzędzia chirurgiczne i techniki szycia.
- WARSZTATY - Regeneracja przyzębia
 
Dzień II - Zmiana paradygmatu wzrostu przyczepu międzyzębowego
- Podejmowanie decyzji w leczeniu utraconego przyczepu międzyzębowego. Protokoły, algorytm czasowy, biomateriały. Regeneracja tkanek miękkich i kości;
- Brodawka dziąsłowa. Opcje leczenia RT3 w szczęce i żuchwie. Technika tunelowa 3D. Znaczenie podejścia mikrochirurgicznego w zabiegach śluzówkowo-dziąsłowych;
- WARSZTATY - Mikrochirurgia
- WARSZTATY - Rekonstrukcja brodawki

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
- Filmy re-live z zabiegów.
- Ćwiczenia
regeneracja w dziedzinie periodontologii,
mikrochirurgia,
rekonstrukcja brodawek dziąsłowych,

DLA UCZESTNIKÓW
- Podczas szkolenia uczestnik ma zapewnione materiały i urządzenia niezbędne do wykonania warsztatu praktycznego 
- Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty
- Szkolenie jest wpisane do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej co pozwala na zdobycie punktów edukacyjnych
- Dostęp do zamkniętej grupy stomatologicznej Soft Tissue Study Club, która umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje przypadków klinicznych
- Po pierwszym dniu szkolenia zapraszamy na ognisko/kolację integracyjną
- Po szkoleniu w panelu klienta pojawi się dostęp do: 
filmów instruktażowych, na podstawie których były wykonywane warsztaty 


Termin: 27-28.10.2023
Wykładowca: prof. Giulio Rasperini, dr Emilia Kazarian
Cena: 9990 zł
Język szkolenia: angielski
Lokalizacja: Warszawa
Informacje i zgłoszenia: www.sti.edu.pl lub pod numerem tel. 502-551-552
Organizator szkolenia: Soft Tissue Institute

Odbudowa brodawki dziąsłowej - nowa technika tunelowa 3D w całkowitym zaniku brodawki RT3.