Leczenie recesji dziąsła

Termin: od: 2024-04-12 do: 2024-04-13

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Dorota Pietruska

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 12-13.04.2024


Recesje dziąsła są coraz częściej spotykanym problemem cywilizacyjnym, którego leczenie warunkowane jest zarówno aspektem estetycznym jak i zdrowotnym.

Wybór metody leczenia recesji jest uzależniony od analizy różnorodnych czynników, w tym między innymi od: wysokości i szerokości recesji, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego w miejscu z recesją, szerokości i grubości dziąsła skeratynizowanego przy zębach sąsiadujących z recesją, wysokości i grubości brodawek dziąsłowych czy liczby recesji. Leczenie recesji nie ogranicza się często do samego zabiegu chirurgicznego, ale może wymagać interdyscyplinarnych działań diagnostyczno - terapeutycznych. Znajomość niezbędnych procedur oraz biegłość w technikach chirurgicznych dajemożliwość osiągnięcia przewidywalnych i satysfakcjonujących efektów leczenia.


Program kursu obejmuje zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat:

• etiologii recesji

• kwalifikacji pacjenta do leczenia i oceny ryzyka

• technik zabiegowych oraz czynników warunkujących ich wybór

• technik zakładania szwów

• instrumentarium do mikrochirurgii

• opieki pozabiegowej.


Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.

 Plan kursu

DZIEŃ I
13.00 lunch
13.30  – 17.00 wykład
17.00 - 17.30 przerwa 
17.30 - 19.30 demonstracja z udziałem pacjenta

DZIEN II
8.15 - 9.45 demonstracja z udziałem pacjenta
9.45 - 10.00 przerwa kawowa
10.00 -13.00 warsztaty praktyczne
13.00-13.30 lunch
13.30- 15.30 warsztaty praktyczne
15.30-15.45 przerwa kawowa
15.45-18.00 warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów
lub wcześniej - w zależności od stopnia zaawansowania grupy.


Wszystkie narzędzia i materiały na kurs zapewnia organizator.


Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł brutto


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

Cena regularna: 4820 zł

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.

Dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych.