Podstawowe postępowanie lecznicze w chorobach dziąseł i przyzębia

PODSTAWOWE POSTĘPOWANIE LECZNICZE W CHOROBACH DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

  

   DZIEŃ PIERWSZY (9:00 - 16:00)  

 Część teoretyczna:

 1. Anatomia i fizjologia tkanek przyzębia
 2. Etiopatogeneza chorób przyzębia
 3. Diagnostyka chorób przyzębia
 4. Wstępne postępowanie profilaktyczno-lecznicze
 5. Leczenie niechirurgiczne powtarzane
 6. Farmakoterapia chorób przyzębia
 7. Postępowanie w nagłych przypadkach periodontologicznych

  PRZERWA KAWOWA

Demonstracja procedur w warunkach klinicznych z udziałem pacjenta

 1. Instruktaż higieny jamy ustnej, zasady dobierania przyborów higienicznych
 2. Scaling i piaskowanie nad- i poddziąsłowe, root planning
 3. Unieruchomienie zębów przy zastosowaniu szyny zewnątrz- lub wewnątrzzębowej                     

  DZIEŃ DRUGI (9:00 - 16:00)

Część teoretyczna:

 1. Podstawowe instrumentarium periodontologiczne
 2. Unieruchamianie zębów rozchwianych w przebiegu choroby przyzębia
 3. Szyny zewnątrz- i wewnątrzzębowe
 4. Instruktaż higieny jamy ustnej w okolicach unieruchomionych zębów

 PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna na modelach:

 1. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej unieruchamiającej zęby
 2. Wykonanie szyny wewnątrzzębowej dla odbudowy zęba brakującego przy użyciu korony zęba własnego pacjenta i materiału nanokompozytowego
 3. Scaling i root planning przy użyciu kiret Gracey

Termin: 23-24.02.2024 r.
Godziny: 9:00-16:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Cena: 3500 zł
Lokalizacja: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska MEDIDENT,
                   ul. Okulickiego 19, 38-300 GORLICE
Organizator kursu: MEDIDENTPodstawowe postępowanie lecznicze w chorobach dziąseł i przyzębia