ALIGNERY – LECZENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW II

Date: from: 2024-10-19 do: 2024-10-20

ALIGNERY – LECZENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW II
Podczas tego kursu skupimy się na właściwym planowaniu leczenia skomplikowanych wad zgryzu. Omówione zostaną metody planowania przesunięć oraz trudności i niepożądane problemy, które mogą wystąpić podczas leczenia. Skupię się głównie na planowaniu, wskaże najczęściej występujące błędy, tak generowane przez system - program ClinCheck, jak i wynikające z nieco innej biomechaniki pracy alignerów. Pokaże jak planować leczenie w oparciu o CBCT, jak zaplanować przesunięcia gdy musimy wykonać dodatkowe nakładki, z powodu braku oczekiwanych przesunięć. Na koniec każdego dnia - część praktyczna i wspólne ustalanie planu leczenia i kolejności przesunięć. 

Termin: 19-20 października 2024 r.

Miejsce: HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND, ul. Krucza 28, Warszawa 00-522

Wykładowca: dr n. med. Joanna Mrowiec

Cena: 4200 zł

Liczba uczestników: maks 30 osób

Plan kursu:

Dzień pierwszy

10.00 - 11.30 Biomechanika alignerów i elementy wspomagajace leczenie

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 13.30 Leczenie III klasy Angle'e i zgryzu krzyżowego - rozszerzenie, leczenie asymetrii, lingwalizacja, dystalizacja w żuchwie

13.30 - 14.30 Przerwa

14.30 - 16.00 Leczenie zgryzu otwartego

16.00 - 16.30 Przerwa

16.30 - 17.30 zajęcia praktyczne - ocena ClinCheck

Dzień drugi

9.00 - 10.30  Leczenie zgryzu głębokiego

10.30 - 11.00 Przerwa

11.00 - 12.30 Leczenie II klasy Angle,a

12.30 - 13.30 Przerwa

13.30 - 15.00 Najczęstsze błędy ClinChecku. Leczenie w oparciu o CBCT. Retencja - problemy i rozwiązania 

15.00 - 16.00 Zajęcia praktyczne


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


KUPUJ NA RATY KORZYSTAJĄC Z COMFINO


ALIGNERY – LECZENIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW II