KURS PERIO I:  PACJENT PERIODONTOLOGICZNY , I CO TERAZ? – wykład i zajęcia praktyczne.

Aktualny sposób postępowania periodontologicznego w codziennej praktyce: dlaczego, czym i jak? Struktura postępowania i planowanie systematycznego leczenia. Pierwsze spotkanie z pacjentem: wywiad, diagnostyka, dokumentacja, ocena ryzyka i plan leczenia. Drugie spotkanie z pacjentem: leczenie wstępne krok po kroku (rodzaj, zakres oraz dokładny sposób postępowania). Trzecie spotkanie z pacjentem: ponowna ocena sytuacji i ocena wskazań do interwencji chirurgicznej.

 

Cel kursu: Przyswojenie teoretycznych i manualnych umiejętności, które są niezbędne w ramach niechirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia. Struktura postępowania praktycznego i koncepcja leczenia: dlaczego i jak?

 

Cześć teoretyczna (dzień I - 10:00 -18:00)

Pierwsze spotkanie z pacjentem:

Przygotowanie stanowiska pracy: czego dokładnie potrzebuję? Wywiad: o co rzeczywiście chodzi? Jakie wnioski mogę wyciągnąć z wywiadu? Najważniejsze punkty: kiedy wskazana jest osłona antybiotykowa, jak powinna ona wyglądać? Badanie zewnątrzustne - badanie układu stomatognatycznego i sąsiadujących struktur anatomicznych. Badanie wewnątrzustne (sposób postępowania i dokumentacji „krok po kroku”). Wyniki badania: co one znaczą? Rozpoznanie, klasyfikacja, ocena ryzyka. Plan leczenia: Przyczyny i patogeneza, czynniki ryzyka, przebieg czasowy, rozmowa z pacjentem.

Drugie spotkanie z pacjentem:

Przygotowanie stanowiska pracy: (czego dokładnie potrzebuję?). Narzędzia: które są niezbędne, a które pomocne? Wiedza o narzędziach: zakres ich zastosowania, sposób pracy, systematyka. Postępowanie praktyczne „krok po kroku” informacja, motywacja, instruktaż. Kontrola płytki nazębnej pod i naddziąsłowo. Mikrobiologia: diagnostyka, wskazania, pobieranie próbek. Stosowanie antybiotyków (miejscowo, ogólnoustrojowo). Zmniejszenie/eliminacja czynników ryzyka. Przypadki wyjątkowe: Leczenie ostrych stanów zapalnych przyzębia: Ropień przyzębny. Martwiczo-wrzodziejące zapalenie przyzębia (NUP)

Trzecie spotkanie z pacjentem:

Przygotowanie stanowiska pracy: (Czego dokładnie potrzebuję?). Badania – (które są konieczne a które zbyteczne? Jak interpretować ich wyniki?) Ocena wskazań do interwencji chirurgicznej.

              

Część praktyczna (dzień II - 9:00 – 14:30)

Ćwiczenia na fantomach oraz zajęcia praktyczne z pacjentami. Standardy postępowania i koncepcja leczenia, od przygotowania stanowiska pracy do wykonania zabiegu. Wywiad, przeprowadzenie badania periodontologicznego, dokumentacja wyników, instruktaż pracy kiretami, ostrzenie instrumentów, nauka scalingu nad i poddziąsłowego.Odbiorcy kursów: Lekarze stomatolodzy zainteresowani usystematyzowanym, opartym na naukowych podstawach dokształceniem się skierowanym na aspekty kliniczne w dziedzinie periodontologii w powiązaniu z perioprotetyką, implantologią i stomatologią estetyczną.

 

Cel kursów: Nabranie większej pewności siebie w planowaniu i leczeniu pacjentów ze schorzeniami periodontologicznymi przez optymalne przekazanie wiedzy naukowej i istotnych informacji praktycznych oraz umiejętności klinicznych, które są nieodzowne do opracowania skutecznej koncepcji leczenia.

 

Przebieg kursów: Kursy składają się z części teoretycznej i praktycznej, które płynnie przenikają się nawzajem. W części teoretycznej omówione zostaną do poszczególnych tematów zagadnienia takie jak : "co mam zrobić", "dlaczego mam to zrobić", "jak mam to zrobić" oraz "co mam zrobić kiedy"?. W części praktycznej uczestnicy kursów będą mieć możliwość pod nadzorem instruktora zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną bezpośrednio w praktyce na modelach lub na pacjentach. Przekazywana wiedza oparta jest na aktualnie dostępnych faktach naukowych oraz na doświadczeniach własnych autora kursów. Aby zasymulować warunki z codziennej praktyki i odpowiednio przygotować uczestników kursów w praktyce, zastosowana zostanie „nauka problemowa” zamiast tradycyjnej metody nauczenia. Oznacza to, że punkt wyjścia stanowić będą rzeczywiste zagadnienia z codziennej praktyki zawodowej, dla których  razem z uczestnikami wypracowane zostaną odpowiednie rozwiązania. Ten sposób przekazania wiedzy jest zorientowany na działanie i wymaga aktywnej współpracy ze strony uczestników. W zamian jednak uczestnicy nabywają szybko umiejętności, które pozwolą im w przyszłości

  rozwiązywać problemy samodzielnie.                        


Data: 16-17 marca 2021 r.
Prowadzący: dr med. dent.  Arkadiusz J. Kuczek
Punkty edukacyjne: 12 punktów
Cena: 2850 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
Lokalizacja: Wrocław, sala wykładowa  
Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 603 441 785 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl