Podgląd estetyczny mający na celu wykonanie uzupełnień w dwukrzemianie litu i cementowanie adhezyjne

"Podgląd estetyczny mający na celu wykonanie uzupełnień w dwukrzemianie litu i cementowanie adhezyjne"

Prowadzący: DMD DMT Vincenzo Musella

Miejsce: Crowne Plaza Warsaw - The HUB, rondo Daszyńskiego 2, 02-843 Warszawa

Termin: 10.09.2021

Osiągnięcia estetyczne nie mogą przekraczać oczekiwań pacjenta. Rozczarowujące efekty wynikają nie tylko z problemów technicznych lub klinicznych, ale często wynikają ze złej komunikacji z pacjentem. Prognozowanie estetyczne to jedyny system, który pozwala nam kontrolować funkcje, a przede wszystkim diagnozować ostateczny efekt estetyczny przed rozpoczęciem pracy. Dzięki tej technice preparacje zębów będą minimalnie inwazyjne.

rehabilitacja estetyczna przednich zębów zawsze była jednym z największych wyzwań dla naszego zawodu dlatego warto zastanowić się przez chwilę podsumowując sytuację z biologicznego punktu widzenia, wyboru materiału i technologi dentystycznej, a następnie kładąc  nacisk na przewidywalny, skuteczny i możliwy do utrzymania w czasie material dla naszej estetycznej rekonstrukcji z użyciem dwukrzemianu litu.

Estetyczny „podgląd oferuje fundamenty, które będą kierować ostateczną rekonstrukcją. Szczególną uwagę zwraca się na właściwości dwukrzemianu litu, jego prawidłowe zastosowanie w różnych dostępnych wariantach (HT-MT-LT-MO-HO-Multi) oraz różne techniki . Zgłębione będzie zastosowanie systemu Variolink do weryfikacji uzupełnienia techniką adhezyjną oraz techniką pracy za pomocą dwukrzemianu litu.

Podgląd  estetyczny mający na celu wykonanie uzupełnień w dwukrzemianach litu i cementowaniu adhezyjnym

OPIS

Szczególną uwagę zwraca się na właściwości dwukrzemianu litu, jego prawidłowe zastosowanie w różnych dostępnych wariantach (HT-MT-LT-MO-HO-Multi) oraz na różne techniki obróbki, które musza  być zastosowane ( kolorowanie - warstwowanie - cut-back) .Dogłębna analiza zastosowania systemu cementowania dla zadowalającego i długotrwałego efektu.

CEL

Poprzez wytyczne prawidłowego podglądu estetycznego kurs zapewnia prosty, skuteczny i przewidywalny protokół leczenia do nieinwazyjnej i minimalnie inwazyjnej rehabilitacji przy użyciu licówek z dwukrzemianu litu.


ODBIORCY

Kurs skierowany jest do wszystkich dentystów i / lub techników dentystycznych zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem krok po kroku leczenia przypadków klinicznych z użyciem uzupełnień na bazie dwukrzemianu litu, od planu leczenia po cementowanie. Cyfrowy podgląd estetyczny lub NIE , będzie miał na celu nakreślenie wytycznych ostatecznej odbudowy.


PROGRAM

Część teoretyczna

• Wprowadzenie do techniki prewizualizacji estetycznej
• Analiza i ocena badanego przypadku klinicznego
• Przeglądanie i ocena roznych przypadków klinicznych
• Analiza twarzy, zębów, warg i dziąseł
• znaczenie prawidłowej dokumentacji fotograficznej
• Plan leczenia: fotografia, woskowanie i mock up
• znaczenie i ocena prawidłowego modelowania w wosku
• Prognozowanie estetyczne jako przewodnik dla idealnego przygotowania planu leczenia
• ocena i dobor materialu do danego przypadku
• wrazenia koncowe
• skorzystanie z podgladu estetycznego w celu wykonania pracy tymczasowej
• Przyczepność chemiczna lub mechaniczna pracy tymczasowej
• funkcjonalność pracy tymczasowej
• Techniki bez preparacji i minimalnej preparacji: kiedy i jak się przygotować?
• Bezpośrednie uzupełnienia tymczasowe za pomocą kompozytów płynnych i przezroczystego klucza silikonowego
• kryteria doboru materialu do cementowania krok po kroku
• techniki cementowania
• wykończenie i polerowanie
• usuniecie pracy

Część praktyczna

• Realizacja przypadku klinicznego na pacjencie przez wykładowcę

PROGRAM

Część teoretyczna

09:00 - 10:00 Wprowadzenie do techniki prewizualizacji estetycznej

10:00 -10:30  Coffee break

10:30 - 12:30

• analiza i ocena badanego przypadku klinicznego

• przeglądanie i ocena różnych przypadków klinicznych

• analiza twarzy, zębów, warg i dziąseł

• znaczenie prawidłowej dokumentacji fotograficznej

• plan leczenia: fotografia, woskowanie i mock up

• znaczenie i ocena prawidłowego modelowania w wosku

12:30 - 14:00 Lunch

14:00 - 15:30 Prognozowanie estetyczne jako przewodnik dla idealnego przygotowania planu leczenia

• ocena i dobór materiału do danego przypadku

• skorzystanie z podglądu estetycznego w celu wykonania pracy tymczasowej

• przyczepność chemiczna lub mechaniczna pracy tymczasowej

• funkcjonalność pracy tymczasowej

• techniki bez preparacji i minimalnej preparacji: kiedy i jak się przygotować

Część praktyczna

15:30 - 18:00 live demo

    Realizacja przypadku klinicznego na pacjencie przez wykładowcę

    Podgląd estetyczny za pomocą kompozytu flow i przezroczystego klucza silikonowego

    • kryteria doboru materiału do cementowania krok po kroku

    • techniki cementowania

    • wykańczanie i polerowanie

    • wrażenia końcowe

    • usunięcie pracy

Poziom: średniozaawansowany

Cena kursu: 1299 do 15 sierpnia 2021 r.

                    1599 zł od 16 sierpnia 2021 r.

Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
Faktury są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line