Marek Adwent ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny w 1999 roku. Od 2000 roku pracował jako asystent W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 ukończył podyplomowe studia na uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie nad Menem i uzyskał stopień naukowy Master o Science in Oral Implantology. Dr Marek Adwent zajmuje się implantologią stomatologiczną od 2003 roku, szczególnie interesując się zagadnieniami odbudowy kości w szczęce i żuchwie.