Specjalista protetyki stomatologicznej. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wynikiem celującym. W latach 2002-2017 rezydent, wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Były pracownik Katedry i Zakładu Stomatologii zachowawczej UM w Lublinie oraz Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie.
Autor 24 publikacji w czasopismach branżowych, uczestnik licznych krajowych i zagranicznych kursów i konferencji naukowych. Członek licznych organizacji branżowych, w 2014 roku ukończył prestiżowy czteroletni Implant Continuum Education Program w Collage od Dentistry New York University. Nieustannie dba o rozwój zawodowy oraz wdraża nowe technologie.