CURRICULUM PERIODONTOLOGICZNE


PROGRAM:

I DZIEŃ  21 10 2021 (czwartek)  9.00- 18.00 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

NIECHIRURGICZNE, PRZECIWBAKTERYJNE I KONWENCJONALNE LECZENIE CHIRURGICZNE PRZYZĘBIA. OD PLANU LECZENIA PO TECHNIKI CHIRURGICZNE.

Część teoretyczna

1 . Klasyfikacja i diagnozowanie chorób przyzębia.
2. Biofilm i mikrobiologiczne techniki diagnostyczne
3. Leczenie niechirurgiczne
3.1 . Stosowanie instrumentów ręcznych i dźwiękowych / ultradźwiękowych
3.2 . Zastosowanie laserów i przeciwbakteryjnej terapii fotodynamicznej ( aPDT )
4. Zastosowanie systemowych oraz miejscowych antybiotyków i środków antyseptycznych w leczeniu przyzębia
5. Chirurgia przyzębia. Wskazania i przeciwwskazania
5.1. Techniki chirurgiczne :
5.1.1. Gingiwektomia
5.1.2. Zmodyfikowany płat Widmana
5.1.3. Płat przemieszczony dowierzchołkowo
5.1.4. Kliniczne wydłużenie korony
5.1.5. Odontoplastyka, osteoplastyka i ostektomia
5.1.6. Amputacja korzeni, hemisekcja , premolaryzacja
6. Czynniki ryzyka , zagrożenia, które mają wpływ na krótko i długoterminowe wyniki następujące po  niechirurgicznym i chirurgicznym leczeniu przyzębia
7. Jak zaplanować leczenie przyzębia w mojej praktyce?· Przykłady planowania leczenia dla skomplikowanych   przypadków.
8.  Leczenie podtrzymujące kluczem do długoterminowego sukcesu po leczeniu przyzębia

Przerwa obiadowa 

Część praktyczna - zajęcia na preparatach zwierzęcych:

1. Zastosowanie ręcznych i ultradźwiękowych instrumentów w niechirurgicznej terapii przyzębia
2. Gingiwektomia.
3. Dostęp do płata.
4. Zmodyfikowany Płat Widmana.
5. Płat przemieszczony dowierzchołkowo z osteoplatyką.
6. Prawidłowe rozmieszczenie pionowych cięć uwalniających.
7. Techniki chirurgiczne.
8. Techniki szycia: szwy pionowe i poziome, szew materacowy, zmodyfikowany szew materacowy, szwy okostnej.


II DZIEŃ 22 10 2021  (piątek) 9.00- 18.00 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

REGENERACYJNE LECZENIE PRZYZĘBIA. LECZENIE PERIMPLANTITIS

Część teoretyczna:

1 . Biologia przyzębia gojenia ran i regeneracji
2 . Materiały regeneracyjne w periodontologii
2.1 . Materiały zastępcze przeszczepy kostne
2.2 . Sterowana regeneracja tkanek ( GTR ),. Białka macierzy szkliwa ( Emdogain )
2.4 . Osocza bogatego w płytki / płytek Rich fibryny ( PRP / PRF )
2.5 . Czynniki wzrostu ( rhPDGF , BMP , GDF -5 )
2.6 . Leczenie skojarzone . Długoterminowe wyniki leczenia przyzębia po regeneracji
3 . Wybór optymalnej konstrukcji płata i techniki zakładania szwów optymalizujące wynik leczenia
4. Koncepcje terapeutyczne przy defektach kostnych
5. Koncepcje terapeutyczne dotyczące wad furkacji
6. Prezentacja przypadków’
7. Protokół pooperacyjny
8. Wskaźniki ryzyka / zagrożenia, które mają wpływ na krótko-i długoterminowe wyniki leczenia przyzębia następujące po   regeneracji
9. Implanty u pacjentów z parodontozą
10. Koncepcje leczenia perimplantitis

Część praktyczna - zajęcia na preparatach zwierzęcych: 

1 . Projektowanie płata
a. Papilla preservation technique (Takei, Murphy)
b . Modified Papilla Preservation Technique
c . Simplified Papilla Preservation Technique
2 . Leczenie defektów kostnych i wad furkacji z zastosowaniem materiałów regeneracyjnych typu Emdogain, bio materiały i błony.
3. Techniki szewne stosowane do osiągnięcia pierwotnego zamknięcia i optymalizacji stabilności rany
a. Pionowe i poziome Szwy Materacowe
b. Zmodyfikowany szew materacowy
c. Połączone Szwy Materacowe, Podwójny szew materacowy. 


III DZIEŃ 23 10 2021 (sobota) 9.00- 18.00 ( w trakcie przerwa kawowa oraz lunch)

PLASTYCZNA I ESTETYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA. RÓŻNE TECHNIKI POKRYWANIA RECESJI.

Część teoretyczna:

1. Etiologia recesji. Klasyfikacja recesji. Wskazania i przeciwwskazania do pokrycia recesji.
2. Uzasadnienie biologiczne w użyciu wolnych przeszczepów dziąsłowych i przeszczepów tkanki łącznej.
3. Możliwości leczenia dla pojedynczych recesji.
4. Płat przesunięty bocznie.
5. Wolny przeszczep dziąsłowy.
6. Płat półksiężycowy
7. Klasyczna i zmodyfikowana technika kopertowa.
8. Klasyczny i zmodyfikowany płat przesunięty dokoronowo.
9. Klasyczny i zmodyfikowany płat przesunięty dokoronowo z przeszczepem tkanki łącznej, Emdogain lub na bazie tkanek miękkich (Mucograft).
10. Możliwości pokrywania wielu sąsiednich recesji
11. Zmodyfikowany dokoronowo przesunięty płat z zastosowaniem Emdogein lub przeszczepem tkanki łącznej.
12. Zmodyfikowana technika tunelowa. Przedstawienie nowych materiałów.
13. Protokół pooperacyjny i czynniki, które mają wpływ na wyniki następujących procedur związanych z pokrywaniem recesji i ich długotrwałe rezultaty
14. Strategia wyboru optymalnej techniki i materiału, aby osiągnąć przewidywany zasięg pokrycia recesji.
15. Ograniczenia w pokrywaniu recesji i przeszczepianiu tkanek miękkich ( rekonstrukcja brodawki, korekty braków tkanek miękkich  przy implantach stomatologicznych.)

Przerwa obiadowa

Część praktyczna- zajęcia na preparatach zwierzęcych : 

17. Płat przesunięty bocznie
18. Techniki pobierania tkanki łącznej z podniebienia
19. Techniki szycia stosowane do zamknięcia miejsca biorczego. Szew ciągły. Zmodyfikowany szew materacowy.
20. Płat przesunięty dokoronowo z  Mucograftem.
21. Zmodyfikowany dokoronowo przesunięta technika tunelowa z wykorzystaniem Emdogain i / lub przeszczepu tkanki łącznej.
22. Techniki mocowania przeszczepu.
23. Techniki szycia dla płata przemieszczonego dokoronowo.


Termin: 21-23 października 2021r.
Wykładowca: Prof. dr h. c. Anton Sculean
Punkty edukacyjne:
21 punktów

Cena: 6950 zł
Opłaty za szkolenie prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90 1050 1575 1000 0022 5770 4359
Lokalizacja:  Wrocław, Hotel, Novotel ul Powstańców śl 7, sala wykładowa                           

Informacje i zgłoszenia: tel.71 307 60 70, 603 441 785 lub www.szkolenia.esdent.pl, szkolenia@esdent.pl