Zapraszamy na intensywny, całodniowy kurs praktyczny ze sterowanej regeneracji kości.
the crazy day!

Zarządzanie tkanką kostną: Sticky Bone, Osteoimmunologia, Fast System
Warsztaty + transmisje z zabiegów chirurgicznych

Zrozum, naucz się i działaj bez stresu!


·         Zrozum: jak osiągnąć sukces w przeszczepie kostnym, z pozytywnym rezultatem w czasie 3-4 miesięcy
·         Naucz się: jak szybko odbudować kość przy użyciu prostych, dostępnych protokołów: 13 lat badań popartych doświadczeniem 
·         Działaj: transmisje z zabiegów chirurgicznych, warsztaty praktyczne

Prowadzący: 

Dr Joseph CHOUKROUN (Francja)
PRF, Sticky bone 4.0 - Osteoimmunologia
+ warsztaty praktyczne

Dr Jérôme SURMENIAN (Francja)
Strategie chirurgiczne i techniki augmentacji wyrostka 
+ transmisje z zabiegów chirurgicznych

Miejsce: Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50 , 30-523 Kraków

Termin: 10.05.2024 r. 9:00 - 18:00

Cena: 1800 zł

Rejestracja: https://regendays.liberdent.pl

Organizator: Liberdent