Ekspert Stomatologiczny, Smile Designer & DSD Instructor

O MNIE

Doktorat w dziedzinie endodoncji klinicznej

Licenced DSD Instructor, Założyciel i Fundator Akademii DSD w Polsce Specjalista w zakresie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Właściciel i Kierownik Medyczny Kliniki EndoEstetica w Luboniu k.Poznania Założyciel Centrum Edukacyjnego DentalSkills.pl.

Prezes Zarządu DentalSkills sp. z o.o.

Staż naukowy i kliniczny w zakresie endodoncji na University of Michigan, AnnArbor, USA. Kalibracja do prowadzenia Badań Epidemiologicznych dla WHO

Pionier stosowanie Digital Smile Design w Polsce

Jeden z pionierów stomatologii mikroskopowej i ergonomicznego systemu pracy na 6-rąk w Polsce

Ekspert w dziedzinach Endodoncji, Stomatologii Mikroskopowej, Cyfrowego Projektowania i Planowania Leczenia, Implantologii i Zarządzania Tkankami Miękkimi, Minimalnie Inwazyjnych Technik Stomatologicznych, Stomatologii Cyfrowej, Ergonomii Stomatologicznej i Fotografii

Prywatnie pasjonat fotografii i muzyki, gitarzysta/pianista hobbysta, maratończyk, zdobywca szczytu Kilimanjaro 


EDUKACJA


UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU

Lekarz Stomatolog   1992-1998

Ogólna wiedza medyczna i podstawowe umiejętności stomatologiczne. Starosta Roku i Student Członek Rady Wydziału II

(1987-89), Reprezentant PTSS, Nagrody stdenckie: I nagroda (1989), III nagroda Krajowy Kongres STN.


UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU 1983-1998 

dr n. med. , Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii (prof. Janina Stopa)

Asystent i Autor Programu Endodoncji Przedklinicznej dla studentów polsko i angielskojęzycznych. Doktorat - kliniczne wypełnianie kanałów korzeniowych (2009). Specjalizacja w zakresie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (2007). Badania Epidemiologiczne WHO (2002-2007)


MICHIGAN UNIVERSITY

Endodontic Training, Dptm of Endodontics (dr Neville McDonald) 2004-2004

Rozwój i doskonalenie precyzyjnych tecnik endodoncji mikroskopowej. Zdobywanie doświadczenia w nauczaniu endodoncji przedklinicznej i symulacji warunków klinicznych. Podyplomowy Kurs Chirurgii Endodontycznej.


FRANKFURT UNIVERSITY

Curriculum Implantologiczne (prof. Georg Nentwig)  2015-2016

Doświadczenie na polu precyzyjnych technik implantologicznych, aktywnego zarządzania bazą kostną i tkanakami miękkimi. Techniki Regeneracyjne i rekonstrukcje pełnołukowe oparte na implantach.


POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Architektury 1996-1997

Podstawy Projektowania architektoniczego, planowania przestrzennego. historii architektury. Design i proporcje.