Ukończył z wyróżnieniem Rektora UM I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz studia Zarządzania podmiotami leczniczymi na SGH w Warszawie.

Pracownik  Wojskowego Instytutu  Medycyny  Lotniczej, gdzie w 2012 r. rozpoczął specjalizację w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. 

Od 2014 r. chirurg stomatologiczny i implantolog w MediPark,od 2016 r. dyrektor medyczny oraz implantolog w Maestria – Digital Dental and Face Clinic.

Pierwszy i jedyny Polak w World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry.

Koordynator szkoleń praktycznych kongresu FDI 2016 oraz członek sądu koleżeńskiego PTDNŻ. Współzałożyciel i Prezes Zarządu BE ACTIVE DENTIST.

Autor i współautor 43 publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Autor książki „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci”, tłumacz książki „Handbook of Local Anesthesia”.

Uczestnik licznych praktyk oraz szkoleń stomatologicznych w Polsce oraz za granicą (m.in. w Szwajcarii, Norwegii, Belgii, Francji, Grecji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Turcji oraz w Indiach).