Minimalna ingerencja, naturalny efekt - licówki ceramiczne z rekonstrukcją zwarcia

"Jak stworzyć wymarzony uśmiech z minimalną, ale zarazem terapeutyczną ingerencją w układ stomatognatyczny, w sposób bezpieczny zarówno dla lekarza jak i pacjenta?

 Przedstawiam strategię, która krok po kroku przeprowadzi słuchacza przez kolejne etapy leczenia protetycznego polegającego odbudowie wysokości zwarcia i zakończonego cementowaniem licówek ceramicznych w odcinku estetycznym.

Podczas krótkiego spotkania doświadczeni lekarze będą mogli skonfrontować i porównać swoje metody leczenia z moim podejściem minimalnej ingerencji w układ stomatognatyczny, natomiast młodzi adepci sztuki protetycznej dostaną gotowy schemat postępowania wraz z zasadami szlifowania i cementowania adhezyjnego ceramicznych uzupełnień estetycznych"

Zapraszam serdecznie
Dr n. med. Karolina Mazurek

Podczas wykładu dowiesz się:
1.    Jak rozmawiać z pacjentem oczekującym metamorfozy uśmiechu
2.    Jakie dane zebrane podczas badania klinicznego są niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznego leczenia
3.    Jakie badania dodatkowe należy wykonać
4.    W jaki sposób przeprowadzić analizę estetyczną i funkcjonalną narządu żucia
5.    Wax up i wizualizacja planu leczenia jako narzędzie komunikacji z pacjentem
6.    Zwiększenie wymiaru pionowego zwarcia z odtworzeniem prawidłowej funkcji US
7.    Projekt pracy estetycznej - mock up
8.    Zasady szlifowania do licówek ceramicznych przez mock up
9.    Uzupełnienie tymczasowe
10.  Zasady cementowania adhezyjnego licówek - dobór odpowiednich materiałów.

Cena: 299 zł - 14 dniowy dostęp do kursu, po zaliczeniu egzaminu wysyłamy certyfikat z punktami edukacyjnymi


Wykładowca: Dr n. med. Karolina Mazurek


Czas trwania: 1 godzina


Punkty edukacyjne: 1*

*Warunkiem otrzymania certyfikatu oraz punktów edukacyjnych jest rozwiązanie testu pod koniec kursu.

Dostęp do kursu możliwy jest tylko z konta, z którego został dokonany zakup.