Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym.

Termin: od: 2024-11-21 do: 2024-11-22

Prowadzący: dr n. med. Daniel Ciapiński, dr Łukasz Bańczyk

Miejsce: Dentrum Clinic, Ściegiennego 49, 40-114 Katowice 

Opis szkolenia:

Jest to szkolenie skierowane dla lekarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, którzy w swojej praktyce wykonali już co najmniej kilka zabiegów implantacji a szczególnie regeneracji kości. Zdobyli już doświadczenie oraz wykonali regeneracje kości w wymiarze poziomym. Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby kursanci od następnego dnia mogli samodzielnie, w przewidywalny sposób wykonywać zabiegi
augmentacji kości. W trakcie szkolenia aż 3 krotnie odbędą się warsztaty praktyczne na preparatach zwierzęcych. Uczestnicy będą mogli również zobaczyć na żywo zabieg przeprowadzony przez wykładowcę.

 

Cele szkolenia:

Umiejętność samodzielnego wykonania zabiegu pionowej odbudowy kości.
Jak zaplanować zabieg i wykonać poszczególne jego etapy, aby efekt odbudowy był stabilny długoterminowo.


Część praktyczna:

Zabiegi na żywo lub filmy re-live z zabiegów.

Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych:

1. Wykonanie pionowej regeneracji kości przy użyciu membrany nieresorbowalnej – Cytoplast.

2. Wszczepienie implantu z jednoczasową regeneracją kości przy użyciu siatki tytanowej.

3. Strip technique, FLAG technique.

 

 

Program szkolenia:

1 dzień

10:00 – 11:30 Pionowa regeneracji kości. Omówienie materiałów stosowanych w pionowej regeneracji kości.
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa.
11:45 – 12:30 - Projektowanie płata i zarządzanie tkankami miękkimi podczas regeneracji kości.
12:30 – 14:00 – Warsztat. Wykonanie pionowej regeneracji kości przy użyciu membrany nieresorbowalnej - Cytoplast. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
14:00 – 15:00 - Przerwa obiadowa.
15:00 – 16:15 Wykorzystanie membran tytanowych jako jedna z technik pionowej regeneracji kości.
16:15 – 16:30 – Przerwa kawowa.
16:30 – 18:00 Warsztat. Wszczepienie implantu z jednoczasową regeneracją kości przy użyciu siatki tytanowej (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).

 

2 dzień

9:00 –   9:30 - Przedstawienie pacjentów do zabiegów.
9:30 – 11:30 - Zabiegi na żywo lub VIDEO z zabiegów pionowej regeneracji kości.
11:30 – 11:45 - Przerwa kawowa.
11:45 – 13:00 – Zarządzanie powikłaniami po zabiegach pionowej regeneracji kości.
13:00 – 14:00 - Obiad.
14:00 – 15:00 – Strip technique, FLAG technique, CTG, FGG jako metody odtworzenia tkanek miękkich po pionowej regeneracji kości.
15:00 – 15:15 - Przerwa kawowa.
15:15 – 16:45 - Warsztat. Strip technique, FLAG technique. (samodzielne wykonanie zabiegu na preparacie zwierzęcym).
16:45 – 17:00 - Dyskusja, analiza przypadków, rozdanie certyfikatów.Czas trwania: 2 dni

Liczka uczestników: maks. 16 osób

Cena: 5990 zł - wczesna rejestracja
          

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com


Zasady rezygnacji:

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury vat są wystawiane automatycznie po dokonaniu płatności on-line.


KUPUJ NA RATY KORZYSTAJĄC Z COMFINO


Moduł II – Regeneracja kości w wymiarze pionowym.